9-222Paleti standard
Dac? ave?i nevoie de noi paleti din lemn dimensiuni personalizate (800×600, 800×800, 1100×1100, 1150×1150, 1000×1000, 800×1300, 900×2050, 1000×1300, 1200х1200, h 1100 1300, 1000 h 2220, 1140 h 1140, etc.) Pot plasa o comand? cu noi pentru producerea lor. Trimite-ne un desen ?i specifica?iile, ?i vom preg?ti un calcul de cost astfel paleti cu promptitudine ?i discuta termenii comenzii de produc?ie. Orice tava personalizate pot fi prelucrate ?n conformitate cu cerin?ele interna?ionale ISPM 15 standard. Domeniul de aplicare a acestor paleti din lemn – transport de m?rfuri pentru export. Costul unui palet din lemn standard depinde de dimensiunile ?i cerin?ele tehnice aplicabile. ?n cazul ?n care sunt trimiterea m?rfurilor ?n str?in?tate sau de a folosi linii de produc?ie cu cerin?e stricte pentru paleti utilizate, atunci este probabil ve?i avea nevoie de un certificate de europale?i. Avem capacitatea de a produce paleti sub date.