9001Tratament fitosanitar de paleti se efectueaz? ?n cazul ?n care expedierea produselor sau containere goale pentru export peste grani??. Av?nd ?n vedere faptul c?, ?n copac sunt create conditii favorabile pentru dezvoltarea agen?ilor patogeni ?i expertiza trebuie s? se ocupe de paleti. Secretariatul Conven?iei interna?ionale privind protec?ia plantelor (carantin?) alimentelor UN ?i organizarea agriculturii (FAO) a fost elaborat ?i adoptat ?n martie anul 2002 standard pe sanitare ?i fitosanitare masoara ISPM 15 “Ghid pentru Regulamentul de material de ambalaj din lemn ?n comer?ul interna?ional”.
Pe teritoriul Ucrainei controlul statului serviciilor veterinare ?i fitosanitare a Ucrainei. Potrivit ISPM 15 standard, operare teorie a Ucrainei, paleti din lemn trebuie s? fie supuse decontaminare ?n dou? moduri:

  • termice (la o temperatur? de cel pu?in 56 de grade nu mai pu?in de 30 min);
  • fumigarea (prelucrarea reactive prin pulverizare).

Dup? tratament fitosanitar pe un palet de lemn se pune ?tampila special?: Mark-"IPPC" ("Spike")care indic?:

  • palete, codul de ?ar? produc?torului
  • a da un permis num?r fitoobrabotke, companii
  • metoda de dezinfectarea paleti.

Astfel de etichetare este necesar de control al exportului/importului de m?rfuri ?i se aplic? la toate paleti din lemn. Manipularea containerelor poate fi certificat? numai firmele au primit licen?? pentru a opera ?i sunt ?nregistrate ?n control de carantin? plante din Ucraina.

De asemenea, oferim fiecarui client cu un pachet complet de documente pentru ?nregistrarea controlului fitosanitar ?n orice serviciu de carantin? din Ucraina, ?i anume:

  • Controlul fitosanitar actul Ministerul politicii agrare din Ucraina;
  • Act de stare fitosanitar? pentru fiecare lot individual de bunuri podkarantinnogo.

112Datorit? noastre abordarea individual? a fiec?rui client, managerii no?tri ?ntotdeauna va sf?tui ?i ajuta s? preg?teasc? controlul documenta?iei ?i fitosanitare necesare pentru v?muirea m?rfurilor pe pale?i de lemn.