9-222Paleta niestandardowa
Je?li potrzebujesz nowych palet drewnianych Rozmiary niestandardowe (800×600, 800×800, 1100×1100, 1150×1150, 1000×1000, 800×1300, 900×2050, 1000×1300, 1200х1200, h 1100 1300, 1000 h 2220, h 1140 1140, itp.) Do ich produkcji, mo?na z?o?y? zam?wienie z nami. Wy?lij nam rysunku i specyfikacji, i b?dziemy niezw?ocznie przygotowa? obliczenie koszt?w takich palet i Om?wienie warunk?w zlecenia produkcyjnego. ?adnych niestandardowych tacy mog? by? przetwarzane zgodnie z wymogami mi?dzynarodowych Standard ISPM 15. Zakres takich palet drewnianych – Wysy?ka towar?w do wywozu. Koszt niestandardowych palet drewnianych zale?y od tego, wymiary i wymagania techniczne maj?ce zastosowanie do niego. Je?li s? wysy?ki towaru za granic? lub u?y? linii produkcyjnych ze ?cis?ymi wymogami dla palet u?ywanych, to jest prawdopodobne, potrzebny b?dzie certyfikat euro palet. Mamy mo?liwo?? produkcji palet w obszarze danych.