8-222VMF palet, rWymiary: 1200 x 800 x 145 mm.

Standardowej palety VMF (D VMF 3071) zosta? opracowany dla przemys?u szklarskiego -do transportu szk?a. Palety mog? by? przetwarzane zgodnie z wymaganiami IPPC/leczenie.

Patrz rysunek