OOO PKP “TERCZ” LTD ma лицензию EPAL на производство EPAL поддонов согласно стандарта UIC 435-2. Wszystkie palety s? oznaczone specjalnym znakiem (os?ona) naci?ni?ty znak jako?ci, paletyzacja wykonana jest z drewna suszonego, 18-22 procent wilgotno?ci i na ?yczenie mog? by? obs?ugiwane przez wysokiej temperatury zgodnie z wymaganiami ISPM 15/IPPC z wspieranie tego znaku. Drewniane palety spe?nia wszystkie standardy i wymagania UIC 435-2. W zale?no?ci od lokalizacji ?adunku zasobnika wytrzymuje ci??ar 1000 do 4000 kg.

66-1Palety EUR 1
Размеры : 800x1200x145 mm.
Waga palety: 25 kg.
Obci??enia: 2490 kg.
 Czytaj wi?cej

 

66-2Tace 2 EUR
Размеры : 1000x1200x144 mm.
Waga palety: 33 kg.
Obci??enia: 1470 kg.

 

66-3Palety EUR 3
Размеры : 1000x1200x144 mm.
Waga palety: 29 kg.
Obci??enia: 1920 kg.
 Czytaj wi?cej

 

66-4Tace 6 EUR
Размеры : 600x800x144 mm.
Waga palety: 12 kg.
Obci??enia: 1084 kg.