7-200

OOO PKP "TERCZ Ltd b?dzie oferujemy Pa?stwu nie tylko nowych palet, ale r?wnie? palet u?ywanych. Ta oferta zainteresuje konsument?w, kt?rzy potrzebuj? produkt wysokiej jako?ci, ale po ni?szej cenie. Warto wspomnie?, ?e zakup u?ywanych palet jest rzeczywi?cie bardzo op?acalne propozycja dla wi?kszo?ci klient?w. Mo?na nie tylko kupi? jako?ci towar?w, ale r?wnie? zap?aci? mniej za to. To r?wnie? ciekawe do tego wniosku b?dzie by? tych, kt?rzy b?d? u?ywa? tace, nie jej przeznaczeniem, jak w tym przypadku, trzeba kupi? nowego korytka znika natychmiast.

Palet naszego przedsi?biorstwa s? sortowane w 2 odmianach:

  • Stopie? 1 -jasny kolor na palecie prawid?owy niewielkie ciemnienie naturalne, drewna do jasnoszarego, by? w obiegu nie przekracza 4 - 5 razy;
  • 2 klasy tacy, nie wi?cej ni? 7 - 8 razy, dozwolone, zaciemnienie od czas do ciemny szary i ma?e zanieczyszczenia nietechnicznym.