OOO PKP “TERCZ” LTD m? лицензию EPAL на производство EPAL поддонов согласно стандарта UIC 435-2. V?echny palety jsou ozna?eny zvl??tn? znamen? (str??), kter? lisovan? kvalitn? zna?ka, paletizaci je vyroben ze su?en?ch d?eva, vlhkost vzduchu 18-22 procent a na vy??d?n? mohou b?t zpracov?ny vysokou teplotou v souladu s po?adavky ISPM 15/IPPC s podporou t?to zna?ky. D?ev?n? palety spl?uje v?echny normy a po?adavky UIC 435-2. V z?vislosti na um?st?n? n?kladn? z?sobn?k vydr?? v?ha 1000 a? 4000 kg.

66-11 EUR palety
Размеры : 800x1200x145 mm.
Hmotnost palety: 25 kg.
Zat??en?: objemu 2490 kg.
 P?e?t?te si v?ce

 

66-2EUR 2 z?sobn?ky
Размеры : 1000x1200x144 mm.
Hmotnost palety: 33 kg.
Zat??en?: 1470 kg.

 

66-33 EUR palet
Размеры : 1000x1200x144 mm.
Hmotnost palety: 29 kg.
Zat??en?: 1920 kg.
 P?e?t?te si v?ce

 

66-46 EUR z?sobn?ky
Размеры : 600x800x144 mm.
Hmotnost palety: 12 kg.
Zat??en?: 1084 kg.