CP palety ur?eno pro chemick? pr?mysl. Pat?? do syst?mu Exchange, lze tak? opravit. CP standardy regulovat kvalitu d?eva, rozm?ry, ozna?en? a opravit. Chr?ni?e typu palety, kter? je pozorov?n, v?robce k?du nebo oprav? po?kozen? k?du organizace, datum v?roby a mo?n? opravit. Palety mohou b?t zpracov?ny dle po?adavk? vysok? teploty 15/IPPC ISPM.

cp1 cp2 cp3

cp4 cp5 cp6

cp7 cp8 cp9